Poděkování

Děkujeme firmě Doktor Důlek za další sponzorský dar naší škole ve výši 30 000,- Kč.
 

Stránky