Masopust

Děti mateřské školky v průvodu a maskách přišly na školní zahradu školákům předvést masopustní zvyky,  zazpívat písničky  a zatancovat. Nechybělo ani velké hodování. Paní učitelkám a dětem z MŠ děkujeme.

Projektový den "Prevence kriminality"

V rámci projektového dne "Prevence kriminality" proběhla beseda s Policii ČR. Mladší žáci probrali téma fungování IZS. Starší žáci se zaměřili na kyberšikanu.

Plánované akce na únor 2022

2.2.        Plavecký výcvik
4.2.        Pololetní prázdniny
7.-11.2.   Jarní prázdniny
16.2.       Plavecký výcvik
17.2.       Projektový den „Prevence kriminality“
23.2.       Bruslení na zimním stadionu v Třebechovicích p.O.

Návštěva Hvězdárny

Na začátku prosince jsme s dětmi navštívili planetárium v Hradci Králové, kde pro nás byl připraven program o sluneční soustavě. Dozvěděli jsme se něco o naší Galaxii, zajímavosti o jednotlivých planetách a rozeznávali různá souhvězdí. 

Školní hřiště

Na podzim proběhla oprava školního hřiště. Na stávající nerovnou plochu přibyl nový gletovaný beton. Na jaře proběhnou závěrečné terénní úpravy.

Plánované akce na leden 2022

5.1.           Plavecký výcvik
12.1.          Plavecký výcvik
19.1.          Plavecký výcvik
26.1.          Plavecký výcvik
31.1.          Vysvědčení

Stránky