Muzeum Dvůr Králové n/L.

Mladší děti si v expozici textilního tisku prohlédly staré tiskařské stroje, dozvěděly se, jak se dříve tvořily vzory na látky a samy si vyzkoušely modrotisk.
Starší děti zase v expozici vánočních ozdob dozvěděly něco o tradici a historii výroby. Na závěr si vyzdobily vánoční ozdobu.

Plánované akce na prosinec 2023

7.12. Bruslení na zimním stadionu + návštěva Muzea betlémů
12.12. Zahájení plavecké výuky
13.12. Zpívání koled s paní Vaňáskovou
19.12. Plavecká výuka
19.12. Vánoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě
22.12. Vánoce ve škole
23. - 2. 1. Vánoční prázdniny

Programování s VEX 123

V rámci projektu EU (IKAP II) se děti zúčastnily tohoto vzdělávacího programu.

Naučily se programovat jednodušší a složitější roboty pomocí příkazových kartiček a tlačítek, vytvořily si jednoduchý výrobek s 3d perem a vyzkoušely si virtuální brýle.

Plánované akce na listopad 2023

16. 11. Vzdělávací program „Programování s VEX“
22. 11. Muzeum Dvůr Králové n. L. - výukový program
22. 11. Informace o prospěchu a chování dětí (14,00 - 17,00hod.)

Stránky