Výukový program Dějeprava

Projekt byl zaměřen na téma Život ve středověku. V první části se děti nejprve dozvěděly, jak se lidé ve středověku oblékali a žili. V druhé části si postupně oblékly typické oblečení a obuv sedláka, selky nebo rytíře.  Po té si děti mohly prohlédnou středověké zbraně, zbroj rytíře a mince. Na závěr zbyl čas na zodpovězení všech dotazů.

Plánované akce na červen 2021

1.6.       Den dětí – Golf Na Vrších
7.6.       Online třídní schůzky v 16,00 hod.
9.-11.6. Škola v přírodě - Tábor Běleč
29.6.      Projektový den hraček a mazlíčků
30.6.      Vysvědčení

Projektový den 1. pomoc

Projekt se konal ve spolupráci se střední zdravotní školou v HK. Děkujeme paní zástupkyni Heřmanové za zapůjčení pomůcek a hlavně vedení praktické části.

Po teoretické části si děti vyzkoušely hlavně resuscitaci a rychlou pomoc  zraněnému.

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a17295581

 

Plánované akce na květen 2021

  7.5.    Dějeprava – výukový program
21.5.    Projektový den 1. pomoc
  ?         Školní foto s p. Bortlíkem

Stránky