Zahájení školního roku 2022/23

První školní den jsme přivítali 14 prvňáčků a jednoho nového žáka do 2. třídy. Celkem v tomto školním roce bude školu navštěvovat ve třech třídách 48 školáků. Dětem i rodičům  přejeme úspěšný školní rok. 

Plánované akce na září 2022

12. 9.     Třídní schůzky  (16,00 hodin)
15. 9.     Věda vás baví - výukový program (4.,5. roč.)
20. 9.     Country tance - výukový program

Stránky