Den dětí

Výlet do ZOO ve Dvoře Králové n./L.

Plánované akce na květen a červen 2023

5. 5. Školní foto s p. Bortlíkem
14. 5. Den matek-vystoupení
30. 5. Oblastní atletické přebory v Dohalicích
31. 5. Divadelní představení žáků ZŠ Černilov
1. 6. Dětský den ZOO
2. 6. Den dětí pro MŠ
7. 6. Aquacentrum
9. 6. Čtení prvňáčků v MŠ
13. 6. Okresní atletické přebory v HK
15. 6. Schůzka pro rodiče předškoláků v 16,00 hod.
15. 6. Třídní schůzky v 17,00 hod.
16. 6. Sjezd Orlice na raftech (podle počasí a zájmu rodičů)
25. -28. 6. Škola v přírodě - Tábor Běleč
29. 6. Projektový den hraček a mazlíčků
30. 6. Vysvědčení

Stránky