Velikonoční turnaj ve vybíjené

Družstvo ve složení J. Nováček, V. Kánský, A. Šmatolánová, L. Bílková, J. Nováková, A. Kalousek skončilo v Malšově Lhotě na 8. místě a určitě předvedlo lepší výkon než posledně.

Dental Prevention od Curaproxu

Cílem tohoto projektu bylo naučit děti jak správně pečovat o své zuby. 
V první části se dozvěděly  základní informace o zubech a dásních. Potom následoval praktický nácvik správného čištění a případně si opravili špatné návyky.

Plánované akce na duben 2023

4. 4.       Velikonoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě
6. 4.       Velikonoční prázdniny
20. 4.      Informace o prospěchu a chování dětí
21. 4.      Projektový den „Den Země“  na Tanaborku

Stránky